Algemene vervoerscondities

Op vervoer van goederen over de weg zijn de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing. Genoemde voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam.

Aanvullende Voorwaarden

Op de dienstverlening zijn aanvullende voorwaarden van toepassing:

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Extra Zeker

CMR Verdrag

Voorwaarden DHL Snel

Voor het gebruik van DHL Snel zijn de voorwaarden van DHL Express van toepassing. Deze voorwaarden zijn beschikbaar op de website van DHL Express.